Buztintxuri Paseo Santa Lucia 87-95

M2 Planos
Plano de situación